Seară muzicală pe armonii americane


Despre

Seară muzicală
PE ARMONII AMERICANE

Orchestra de cameră și corul teatrului
Dirijor: Eugen Dan Drăgoi
Soliști: Mihail Anton, Ioan Badea, Ana Băcanu, Lenuța Bercaru, Florin Bobei, Valeria Drăguș, Silvia Niță, Teodor Niță, Maria Orzan,
Ionuț Popa, Elisabeta Romilă, Mirela Stoica, Adrian Țurcanu, Cristina Vasopol

În program: pagini muzicale celebre din repertoriul american.

Dirijor cor: Daniel Nistor
La pian: Ludmila Calalb, Georgiana Diaconescu