Universitatea "Dunărea de Jos"

Universitate


Address

Str. Domneasca, no 47, Galati, Romania, 800008

Despre

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi este o instituţie de învăţământ superior de stat. Aceasta a fost înfiinţată în anul 1974 şi funcţionează conform Decretului 105/1974.

În anul 1991, conform Ordinului ministrului s-a stabilit denumirea universităţii în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, care are o Cartă Universitară ale cărei prevederi sunt în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu principiile Spaţiului European al Învăţământului Superior şi sunt cunoscute de membrii comunităţii universitare.

Istoria învăţământului superior din Galaţi cuprinde următoarele etape:
1948: înfiinţarea Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
1951: înfiinţarea Institutului Mecano - Naval;
1953: comasarea Institutului Mecano - Naval cu Institutul Agronomic şi cu Institutul de Pescuit şi Piscicultură (transferate din alte centre universitare) şi crearea Institutului Tehnic din Galaţi;
1955: comasarea Institutului Tehnic cu Institutul de Industrii Alimentare din Bucureşti;
1957: transformarea Institutului Tehnic în Institutul Politehnic;
1959: înfiinţarea Institutului Pedagogic şi mutarea la Iaşi a Institutului de Îmbunătăţiri Funciare;
1974: crearea Universităţii din Galaţi prin unirea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic (Decretul Consiliului de Stat din 20 martie 1974);
1991: Universitatea din Galaţi devine Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (Hotărârea Guvernului din 4 ianuarie 1991).

În structura institutelor menţionate s-a aflat o serie de programe de studiu unice în ţară: construcţii navale, exploatarea navelor şi porturilor, industrii alimentare, tehnică piscicolă, frigotehnie, fapt care a făcut ca un important proces de concepţie, privind elaborarea planurilor şi programelor de învăţământ, a cursurilor, dotarea laboratoarelor etc., valorificat în prezent şi în alte centre universitare ale ţării, să fie în întregime opera corpului profesoral de specialitate din învăţământul superior gălăţean.

Photo Gallery

Alte sugestii