Comunicat de presă - Contracte ce urmează a fi semnate până la finalul anului 2018

Comunicat de presă - Contracte ce urmează a fi semnate până la finalul anului 2018


Primăria municipiului Galați a depus și alte cereri de finanțare pe axele eligibile pentru proiecte de modernizare, dotare și extindere a unei unități medicale, modernizare străzi, achiziționarea unor mijloace de transport nepoluante, anvelopare a unităților de învățământ și blocurilor din oraș, punerea în valoare turistică și științifică a patrimoniului cultural.

1.ANVELOPARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIA HAȘDEU” DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Durata de implementare estimată = 26 luni;

Valoarea totală a proiectului = 2,910,142.72 lei;
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 17 mai 2017.

2. PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC TIRIGHINA-BARBOȘI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Operațiunea - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale (SUERD). Cod SMIS: 116925. Nr. de înregistrare: 19607/30.08.2017.

Valoarea totală a proiectului = 15,382,981.99 lei.

Durata de implementare estimată = 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 29 august 2017.

3.CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE D DIN CARTIERUL MICRO 13B ȘI PR3A DIN CARTIERUL MICRO 21 DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Durata de implementare estimată = 37 luni;

Valoarea totală a proiectului = 1.580.132,66 lei.
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 06 februarie 2018.

4. MODERNIZARE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 b – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Durata de implementare estimată = 35 luni;

Valoarea totală a proiectului = 12.115.215,50 lei.
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 06 martie 2018.

5.REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE COMPARTIMENT PRIMIRI URGENȚE – SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF. IOAN” GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Operațiunea 8.2 B – Unități de primiri urgențe.  

Durata de implementare estimată = 47 luni;

Valoarea totală a proiectului = 9.365.418,29 lei.
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 30 martie 2018.

6.Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Durata de implementare estimată = 36 luni;

Valoarea totală a proiectului = 104.373.966,18 lei Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 13.06.2018.

7. Achiziționare mijloace de transport nepoluante (tramvaie)

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Durata de implementare estimată = 24 luni;

Valoarea totală a proiectului = 55.177.920 Lei. Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 3.08.2018.

Similar Suggestions

Lot nou de 20 de autobuze electrice pentru gălățeni
Încă 10 tramvaie noi ajung la Galați
20 de autobuze electrice noi vor ajunge la Galați
Machetă 3D cu zona centrală a municipiului Galați
Parcări subterane pe Faleza Dunării