Despre Galați

Municipiul Galați, reședința județului cu același nume, este un important centru economic al României.

Fiind plasat pe Dunăre, cea mai importantă arteră comercial-fluvială europeană, orașul a cunoscut o dezvoltare remarcabilă datorită Șantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic și Portului Mineralier.

Date geografice

Galațiul este situat în zona estică a României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, la 45° 27' latitudine nordică şi 28° 02' longitudine estică.

Situat pe malul stâng al Dunării, la confluenţa râurilor Siret (la vest) şi Prut (la est), lângă Lacul Brateş, la cca 80 de km de Marea Neagră, orașul ocupă o suprafaţă de 246,4 km2.

Cel mai apropiat oraş este Brăila, aflat la doar 15 kilometri spre sud.

Relieful

La Galați se găsesc două mari forme de relief ale țării: Câmpia Română și Podișul Moldovei, ce oferă o priveliște cu înălțimi domolite, cuprinse între 310 metri la nord și 5 metri la sud.

Zona corespunde punctului de întâlnire a provinciilor fizico-geografice est, sud și central-europeană. Cea mai importantă unitate este Lunca Dunării, ce se întretaie aici cu Lunca Prutului și Lunca Siretului.

Clima

Clima este temperat-continentală, Galațiul găsindu-se sub influența maselor de aer continental estice și mai puțin sudice, lipsind aproape cu totul influența aerului vestic care este oprit de paravanul munților Carpați.

Temperatura medie anuală, calculată pe o perioadă de 70 de ani, este de 10 grade C. Temperatura medie în timpul verii este de 21,3 grade C.

În timpul iernii, deasupra județului Galați vin din nord și nord-est mase de aer rece care produc scăderi de temperatură ce oscilează între 0,2 grade C -3 grade C.

Hidrografia

Poziția Galațiului este peninsulară deoarece este înconjurat de ape din 3 părți.

Dunărea, al doilea mare fluviu al Europei, primul fiind Volga, produce o deosebită impresie asupra călătorului, mai ales asupra celui care o vede pentru prima dată. Reprezintă fără îndoială atracția specifică a orașului Galați.

Siretul, care izvorăște din Carpații Păduroși ai Ucrainei, este cel mai mare râu interior al țării, care străbate Moldova de la nord la sud.

Prutul, celălalt râu de lângă municipiul Galați, are un debit mediu de 85,5 m/s, curgând printre maluri asimetrice. Prutul are afluenți mici, cel mai important fiind Horincea, cu afluenții săi, Oarba și Lișcov.

Lacul Cătușa este în vestul orașului, în valea dintre oraș și Combinatul Siderurgic.

Lacul Brateș se află în zona de nord-est a municipiului Galați.

Flora

Vegetația reprezintă rezultatul interferenței ariei de influență est-europeană, sudică și atlantică. Predomină vegetația de silvostepă, dar în zona luncilor se găsește o bogată floră hidrofilă (papură, stuf, rogoz, trestie), plus o vegetație acvatică bogată.

La suprafața bălților apar plantele plutitoare, cum ar fi ciulinul de baltă, care are rădăcina fixată, dar și lintița, care nu are rădăcina fixată. La marginea ghiolurilor întâlnim nuferi albi, nuferi galbeni, săgeata apei, stânjenelul galben.

Vegetația lemnoasă a luncilor cuprinde mai multe esențe moi. Întâlnim plop, răchită, salcie, arin.

Fauna

Fauna aparține stepei și silvostepei ce caracterizează sudul Moldovei, precum și biotopul bălților și luncilor. Pe tot cuprinsul județului întâlnim mistreți, căprioare, dropii, popândăi, hârciogi, arici, orbeți, potârnichi, prepelițe, ciocârlii, berze, rațe, lișițe, cocostârci, vulpi, lupi, iepuri, pescăruși, vrăbii, rândunici (doar vara), cuci, privighetori, sturzi, pitulici, porumbei.

În privința peștilor, în apele Siretului și Prutului se găsesc predominant crap, șalău și mai rar somn. În apele Bârladului, Gerului, Chinejei întâlnim bibanul și cleanul. În Dunăre, lângă Galați, se găsesc pești mari, migratori, ca nisetrul, cega, păstruga, morunul, dar și semimigratori, ca somnul, crapul, plătica, babușca, șalăul, carasul. Primăvara apare și scrumbia de Dunăre.

Cum ajungi în Galați?

Surse text și foto

https://ro.wikipedia.org/
https://www.facebook.com/Galaţi-273603099461635/ - Foto: Tanasă Florin, Ion Iacob

Alte sugestii

Evenimente de neratat în Galați
Plata parcării în Galați
Localuri cu muzică live în Galați
Unde puteți mânca bine în Galați
Ce poți face vara în Galați