Comunicat de presă - Contracte ce urmează a fi semnate până la finalul anului 2018

Comunicat de presă - Contracte ce urmează a fi semnate până la finalul anului 2018


Primăria municipiului Galați a depus și alte cereri de finanțare pe axele eligibile pentru proiecte de modernizare, dotare și extindere a unei unități medicale, modernizare străzi, achiziționarea unor mijloace de transport nepoluante, anvelopare a unităților de învățământ și blocurilor din oraș, punerea în valoare turistică și științifică a patrimoniului cultural.

1.ANVELOPARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIA HAȘDEU” DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Durata de implementare estimată = 26 luni;

Valoarea totală a proiectului = 2,910,142.72 lei;
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 17 mai 2017.

2. PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC TIRIGHINA-BARBOȘI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Operațiunea - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale (SUERD). Cod SMIS: 116925. Nr. de înregistrare: 19607/30.08.2017.

Valoarea totală a proiectului = 15,382,981.99 lei.

Durata de implementare estimată = 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 29 august 2017.

3.CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE D DIN CARTIERUL MICRO 13B ȘI PR3A DIN CARTIERUL MICRO 21 DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Durata de implementare estimată = 37 luni;

Valoarea totală a proiectului = 1.580.132,66 lei.
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 06 februarie 2018.

4. MODERNIZARE ȘI REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL SADOVEANU” GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 b – Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Durata de implementare estimată = 35 luni;

Valoarea totală a proiectului = 12.115.215,50 lei.
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 06 martie 2018.

5.REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ȘI DOTARE COMPARTIMENT PRIMIRI URGENȚE – SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII “SF. IOAN” GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Operațiunea 8.2 B – Unități de primiri urgențe.  

Durata de implementare estimată = 47 luni;

Valoarea totală a proiectului = 9.365.418,29 lei.
Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 30 martie 2018.

6.Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Durata de implementare estimată = 36 luni;

Valoarea totală a proiectului = 104.373.966,18 lei Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 13.06.2018.

7. Achiziționare mijloace de transport nepoluante (tramvaie)

Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile Prioritatea de investiții 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Durata de implementare estimată = 24 luni;

Valoarea totală a proiectului = 55.177.920 Lei. Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS în data de 3.08.2018.

Alte sugestii

Galațiul va avea tramvaie noi
Informare - acordare ajutor de urgență constând în lemne de foc
Comunicat de presă - încălzire
Comunicat de presa - locuri de joacă
Comunicat de presă - obținerea online a certificatului de urbanism