Comunicat de presă - Contracte de finanțare europeană semnate de municipalitatea gălățeană în ultimii doi ani

Comunicat de presă - Contracte de finanțare europeană semnate de municipalitatea gălățeană în ultimii doi ani


Primăria municipiului Galați informează că, în ultimii doi ani, s-au semnat contracte de finanțare europeană prin care s-au atras, în comunitatea locală, fonduri de aproximativ 20 de milioane de lei și s-au depus cereri de finanțare pentru proiecte de peste 180 de milioane de lei.
Banii deja atrași din fonduri europene au fost direcționați către proiecte ce țin de creșterea performanțelor energetice pentru blocuri de locuințe și unități de învățământ, reabilitarea zonelor istorice și punerea în valoare a patrimoniului cultural local și reducerea numărului de persoane care se află în situații de risc.

1. STRATEGAL - PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ -

Cod SMIS 106636 - finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa Prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, O.S. 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității romă, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC. Contractul de finanțare: POCU/85/5/5.1 – 106636/17 august 2017. Parteneriat: UAT Municipiul Galați – Lider, Asociația Centrul de Dezvoltare SMART - Partener 1, în calitate de organizație non-guvernamentală și S.C. Romactiv Business Consulting S.R.L. - Partener 2, în calitate de operator economic.
Scopul cererii de finanțare: Sprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație peste 20.000 de locuitori” și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

Valoarea totală a proiectului: 222.587,61 lei.

2. DANUBE-BLACK SEA GATEWAY REGION

Finanţat prin Programul Transnațional Dunărea 2014 – 2020, Axa prioritară 3 ”Conectivitatea în Regiunea Dunării” Prioritatea de investiție 3.1.-” Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure si a accesibilității egale a zonelor rurale și urbane”. Cod proiect: DTP1-1-050-3.1.

Partener - Lider în cadrul proiectului este Guvernul Regional al Austriei de Jos. Alături de municipiul Galaţi sunt alți 9 parteneri şi 20 parteneri asociaţi. Partenerii sunt următoarele companii, universităţi şi administraţii publice: TINA Vienna GmbH, Public Ports jsc Bratislava, Freeport of Budapest Logistics Ltd, Autoritatea Portuară din Vukovar, Compania de Infrastructură Portuară din Bulgaria, Municipiul Burgas, Municipiul Varna, Universitatea din Novi Sad – Facultatea de Ştiinţe Tehnice, iar Partener asociat din partea Municipiului Galaţi este Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi.

Durata de implementare: 30 luni.

Valoarea totală a proiectului este 2.178.450 euro, din care suma de 160.725 euro revine municipiului Galați, în calitate de Partener.

3. CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE G8 AFERENT ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI NR. 360A ”EMANUEL” DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Obiectiv specific - creşterea performanţei energetice a celor 41 de apartamente ale blocului G8 din cartierul Micro 18 al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40 % a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate.

Durata de implementare: 25 octombrie 2017 – 24 februarie 2019.

Valoarea totală a proiectului: 920.473,46 lei, din care contribuția proprie (15% UAT și 25% Asociația de proprietari) este de 368.189,39 lei.

4. CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A BLOCULUI DE LOCUINȚE G1 AFERENT ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI NR. 388 DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Obiectivul specific al acestui proiect constă în creşterea performanţei energetice a celor 44 de apartamente ale blocului G1 din cartierul Micro 18 al municipiului Galaţi, cu efecte favorabile asupra calităţii mediului ambiental şi a sănătăţii locuitorilor, prin reducerea cu minim 40% a consumurilor pentru încălzire şi scăderea sub 90 kW/m2an a energiei consumate.

Durata de implementare: 27 de luni de la depunerea cererii de finanțare.

Valoarea totală a proiectului: 870.894,21 lei, din care contribuția proprie (15% UAT și 25% Asociația de proprietari) este de 348.357,69 lei.

5. ANVELOPARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, B-DUL DUNĂREA NR. 60 GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cod SMIS: 111721.

Obiective specifice: creșterea performanței energetice a clădirii, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.

Durata de implementare estimată: 24 luni;

Valoarea totală a proiectului = 2.915.211,47 lei;

6. REABILITARE ZONĂ ISTORICĂ, MUNICIPIUL GALAȚI – REABILITARE IMOBIL STR. DOMNEASCĂ NR. 58

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Operațiunea – Impulsionarea dezvoltării prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității specifice. Cod SMIS: 116955.

Valoarea totală a proiectului = 9,597,016.49 lei.

Durata de implementare estimată = 24 luni.

7. ANVELOPARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 22 DIN MUNICIPIUL GALAȚI

Finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiective specifice: creșterea performanței energetice a clădirii, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.

Durata de implementare 26 luni;

Valoarea totală a proiectului = 2,772,437.01 lei; Contract de finanțare nr. 2533 din 21.06.2018.

8. ReDiscover – REDESCOPERIREA, EXPUNEREA ȘI EXPLOATAREA MOȘTENIRII EVREIEȘTI ASCUNSE DIN REGIUNEA DUNĂRII

Alte sugestii

Lot nou de 20 de autobuze electrice pentru gălățeni
Încă 10 tramvaie noi ajung la Galați
20 de autobuze electrice noi vor ajunge la Galați
Machetă 3D cu zona centrală a municipiului Galați
Parcări subterane pe Faleza Dunării