Comunicat de presă ședință extraordinară CL

Comunicat de presă ședință extraordinară CL


Consiliul Local, întrunit, marți, 18.09.2018, în ședință extraordinară, a aprobat, la inițiativa primarului municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, două proiecte cu finanțare europeană.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului "Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați" și a cheltuielilor legate de proiect

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate și a gradului de adresabilitate a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Ioan” Galați, prin creșterea calității serviciilor de asistență medicală specializată.

Realizarea proiectului va îmbunătăți substanțial calitatea infrastructurii serviciilor de asistență medicală, atât în județul Galați, cât și în Regiunea de Sud-Est a țării, având în vedere că este singurul spital de pediatrie din regiune, fiind unul din cele 6 spitale de urgență cu acest specific din țară, asigurând asistență medicală de specialitate de urgență unui număr aproximativ de 38.000 de potențiali pacienți/an cu vârste între 0 și 18 ani.

Valoarea totală a proiectului este de 9.365.418,29 lei (cu T.V.A.), din care 6.785.757,50 lei (cu T.V.A.) reprezintă cheltuieli eligibile, iar 2.579.660,79 lei (cu T.V.A.) cheltuieli neeligibile.
Cererea de finanțare pentru realizarea proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați”, a fost depusă pe 30 martie 2018, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul specific 8.2 - Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Compartiment Primiri Urgențe – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați”, au fost aprobați prin HCL nr. 114 /22.03.2018.
Astfel, spațiul alocat actualului compartiment de primiri urgențe se va moderniza și reorganiza. Lucrările propuse se vor realiza prin păstrarea destinației unor spații, relocări de funcțiuni, crearea unor spații noi, extinderea compartimentului cu spațiile necesare pentru a funcționa ca și Unitate de Primiri Urgențe.

Prin proiect se propun următoarele lucrări:
- recompartimentare parter corp C, refacere finisaje în totalitate, lucrări de termoizolare la interior pentru a nu modifica fațada clădirii, înlocuire în totalitate a elementelor de tâmplărie;
- extindere unitate de primiri urgențe prin realizarea unui corp cu regim de înălțime S+P+E;
- spațiile exterioare adiacente acceselor vor fi amenajate cu spații de așteptare în aer liber și jardiniere și se vor reface terasele și treptele de acces, precum și rampele pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, se vor reface trotuarele, aleile și parcajele adiacente clădirii afectate ca urmare lucrărilor de extindere;
- reabilitare/extindere instalații și rețele: sanitare, de apă-canalizare, instalații termice, instalații electrice;
- sistematizare verticală prin aducerea la starea inițială a suprafeței carosabile, refacerea sistemului rutier pe zonele afectate cu îmbrăcăminte asfaltică.

Reamintim că, prin intermediul unui alt proiect, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ,,Sf. Ioan” Galaţi va dispune și de un nou corp de clădire destinat ambulatoriului, de noi echipamente medicale și de cabinete modernizate, investiții estimate la 14.391.146,10 de lei.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului ”Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” și a cheltuielilor aferente proiectului

Consiliul Local a aprobat un nou proiect pentru creșterea performanței energetice a încă două blocuri din municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental și a sănătății locuitorilor, prin reducerea cu minimum 40 la sută a consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 90 Kw/m2an a energiei consumate. Este vorba despre blocul D din cartierul Micro 13B și blocul PR3A din cartierul Micro 21, care au în total 101 apartamente.

Valoarea totală a proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” este de 1.580.132,66 de lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea totală eligibilă - 1.476.055,96 de lei (inclusiv T.V.A.), iar valoarea totală neeligibilă - 104.076,70 de lei (inclusiv T.V.A.).

Cererea de finanțare a fost depusă în sistemul MySMIS, în data de 6 februarie 2018, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL 548 din 26.10.2017 și HCL 553 din 26.10.2017.

Proiectul prevede, în principal, termoizolarea pereților exteriori, montare de tâmplărie PVC cu geam termopan, realizarea termoizolației peste planșeul de la ultimul nivel, înlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri de iluminat economice, modernizarea lifturilor blocului PR3A etc.

Reamintim că Primăria municipiului Galați a câștigat deja finanțări pentru creșterea performanței energetice a blocurilor G8 şi G1 din cartierul Micro 18 – de peste 1 milion de lei. Alte 17 blocuri, cu peste 800 de apartamente, beneficiază de proiecte de reabilitate termică şi estetică pe bani europeni, acestea fiind în diverse stadii de analiză. Este vorba despre blocurile D din Micro 13B şi PR3A din Micro 21; D de pe strada Domnească; CD1, CD2, CD3, CD4 de pe strada Alexandru Davila; SD9C de pe Siderurgiştilor; E7, E8, C21 şi C22 de pe Regiment 11 Siret; G2 şi G3 de pe strada Constructorilor; C5C de pe strada General Dragalina; CL3 de pe Armata Poporului; PR6 de pe bulevardul Dunărea; C4 de pe strada Stadionului.

Alte sugestii

Lot nou de 20 de autobuze electrice pentru gălățeni
Încă 10 tramvaie noi ajung la Galați
20 de autobuze electrice noi vor ajunge la Galați
Machetă 3D cu zona centrală a municipiului Galați
Parcări subterane pe Faleza Dunării