Informare - acordare ajutor de urgență constând în lemne de foc

Informare - acordare ajutor de urgență constând în lemne de foc


În perioada 29 octombrie 2018 – 09 noiembrie 2018, de luni până joi, orele 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00 și vineri orele 8:30 – 12:00, la Serviciului Public de Asistenţă Socială, situat pe str. Fraternităţii nr.1, se depun cererile pentru acordarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc.

Cererile, însoţite de actele de identitate şi acte doveditoare ale veniturilor realizate pentru acordarea ajutorului de urgență, constând în lemne de foc pentru perioada sezonului rece noiembrie 2018 – martie 2019, se acordă familiilor aflate în dificultate.

Criteriul social general - ajutorul de urgenţă constând în lemne de foc urmează a fi acordat persoanelor/familiilor cu un venit mediu net lunar sub nivelul salariului minim pe economie/lună/membru de familie (1.900 lei), care nu pot beneficia de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat şi care în urma efectuării anchetei sociale se pot încadra într-una dintre situaţiile prioritare identificate mai jos:

Prioritatea nr. 1 – pensionarii singuri sau familii de pensionari fără aparţinători legali sau cu susţinători legali dar care se află în imposibilitatea de a susţine financiar cheltuielile legate de achiziţionarea combustibililor necesari încălzirii locuinţei acestora, în perioada de iarnă;

Prioritatea nr. 2 – familii confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acesteia, care în urma anchetei sociale, a detalierii bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale ce necesită acordarea unui ajutor de urgenţă;

Prioritatea nr. 3 – persoanele cu handicap gradul I,II,III;

Prioritatea nr.4 – alte situații sociale deosebite, constatate în urma efectuării anchetei sociale;

În prezent, în gestiunea Direcției Financiar Contabilitate - Depozit Traian Nord (str. Zimbrului nr.1) din cadrul Primăriei municipiului Galați există 1.050 m3 de lemne de foc rezultate din deșeuri și tăieri.

Fiecare familie sau persoană singură aflată în dificultate, care se încadrează în criteriile menționate mai sus, primește câte 2 m3 de lemne de foc.

Lemnele care vor fi acordate ca ajutor de urgență vor fi transportate, gratuit, la domiciliul solicitanților.

Alte sugestii

Lot nou de 20 de autobuze electrice pentru gălățeni
Încă 10 tramvaie noi ajung la Galați
20 de autobuze electrice noi vor ajunge la Galați
Machetă 3D cu zona centrală a municipiului Galați
Parcări subterane pe Faleza Dunării