Biserica Vovidenia

Biserica Vovidenia

Biserică / Obiectiv arhitectural


Address

Strada Logofat Tautu 24, Galați 800009, Romania

Despre

Biserica Vovidenia din Galaţi, având hramul Intrarea Maicii Domnului în Biserică, a fost ctitorită în anul 1790 de banul Ion Cârja, în acelaşi an fiind sfinţită de protopopul G. Avram.

Biserica are plan triconc cu elemente arhitecturale şi decorative specifice arhitecturii religioase moldoveneşti. Pronaosul este acoperit cu o boltă în leagăn, iar naosul este acoperit de turla Pantocrator, deasupra altarului ridicându-se o altă turlă, mai mică.

La exterior, biserica este încinsă cu un brâu median format din două şiruri de cărămizi aşezate pe colţ. Cornişa este decorată cu ocniţe. Fundaţia este realizată din bolovani de râu şi beton, zidăria de cărămidă, şarpanta din lemn şi învelitoare din tablă. Turla clopotniţei de pe pridvor este o adăugire din 1901.

Surse text și foto: http://galatituristic.ro/; http://www.edj.ro/

Alte sugestii

Sinagoga

Biserică / Obiectiv arhitectural

Poarta fostului han turcesc

Monument / Obiectiv arhitectural

Muzeul „Casa Colecțiilor”

Muzeu / Obiectiv arhitectural

Biserica Greacă

Biserică / Obiectiv arhitectural

Grand Hotel

Obiectiv arhitectural